Menu Zamknij
Informacje ogólne

NZOZ „Zespół Lekarski” Sp. z o.o. w Osięcinach obejmuje swoim działaniem pacjentów zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny oraz poza nią, którzy wyrazili chęć leczenia się w Przychodni.

Prezesem zarządu NZOZ Zespół Lekarski Sp. z o.o. jest Tadeusz Szablewski.

Celem działania placówki jest zapewnienie ludności, która wyraziła chęć leczenia w naszym ośrodku świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na terenie przychodni udzielane są również świadczenia specjalistyczne w zakresie ginekologii i położnictwa przez lekarzy współpracującego z nami SPZOZ w Radziejowie.

Głównymi zadaniami placówki są:

Przychodnia udziela podstawowych świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom uprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz przepisów o koordynacji lub odpłatnie dla osób nieubezpieczonych na zasadach określonych w ustawie lub przepisach szczególnych.

Osobie zgłaszającej się do Gminnej Przychodni, potrzebującej udzielenia podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia, żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia.

NZOZ Zespół Lekarski OSIĘCINY

Jest częścią Grupy:

Dane:

NZOZ Zespół Lekarski
Osięciny Sp. z o.o.

NIP: 8891388061
Regon: 910958109

Kontakt: